Definition:

Affixo
subclasse de: morphema
Comanche Affix Order Paradigm.png


Commons: Affixes
Morphema que se adde al lexema o radice del parola. Si se adde avante, se appella preffixo (e.g. retornar). Si se adde detra le radice o parola, se appella suffixo (obrero).
Nota