Etymologia:

  • Ab le greco ageirein pro "reunir (se)"
Agora
subclasse de: Mercato


Commons: Agoras

Definition:

  1. sito pro reunir se
  2. in Grecia antique, le mercato

Plural: agoras o agorae