Critica del fontes

Critica del fontes: Un subdivision del Critica historic le qual examina le fontes del Scripturas e que cerca de discerner le autor original del varie unitates biblic. Compara: Critica textual, Critica del formas, Critica historic, Critica del redaction, Critica litterari, Critica sociologic.

Critica del fontes
subclasse de: evaluation[*]