Eiryaku

Eiryaku (永暦) esseva un era japonese post Heiji e ante Oho, ab 1160 a 1161.

Eiryaku
instantia de: era japonese


precedite per: Heiji , succedite per: Oho
initio: januario 1160 , fin: septembre 1161