Epistola 1 al Corinthios

Le Epistola 1 al Corinthios es le prime de duo epistolas al ecclesia christian in Corintho ab le Apostolo Paulo.

Epistola 1 al Corinthios
instantia de: obra litterari[*], texto religiose[*], Epistola, book of the Bible[*]
parte de: Nove Testamento, Epistolas paulin


Commons: First Epistle to the Corinthians