Portal (disambiguation)

pagina de disambiguation

PORTAL (s) [pór-tal]

Nota
Nota

Definition modificar

  1. Un apertura a un sito altere
  2. Un porta de dimensiones impressive
  3. Un pagina del web que ha ligamines a ressources diverse
  4. Un joco de video de Valve