Shoryaku

Shoryaku (正暦) esseva un era japonese post Eiso e ante Chotoku, ab 990 a 995.

Shoryaku
instantia de: era japonese[*]


precedite per: Eiso , succedite per: Chotoku
initio: novembre 990 , fin: februario 995