Shoryaku

Shoryaku (正暦) esseva un era japonese post Eiso e ante Chotoku, ab 990 a 995.

Shoryaku
instantia de: era japonese
Shoryaku-ji 2014111509.jpg


data de creation: novembre 990