Ebionitismo

Ebionitismo. Un antique heresia christologic (secunde seculo), le qual tractava Jesus Christo como un figura simplemente human, ben que illo recognosceva que ille esseva dotate de particular donos charismatic que le distingueva de altere humanos.

Ebionitismo
instantia de: Christianismo, judaismo