Libros deuterocanonic

(Redirigite ab Deuterocanonic)

Libros deuterocanonic esseva libros del Septuaginta, consideratos canonic per le Ecclesia Catholic Roman e Ecclesia Orthodoxe, e non canonic per judaismo farisaic, pos synodo de Jamnia (o concílio de Jamnia) in 96/102, e les Ecclesias Protestantes o Evagelicas, pos 1517.

Libros deuterocanonic
instantia de: texto religiose[*]
parte de: Vetere Testamento


Commons: Deuterocanonical books